Collapse AllExpand All

20. Klepper Aerius II & kustjägarna

I Sverige är Klepper Aerius II kanske mest känd som den faltkajak som användes inom kustjägarkompanierna och stabskompaniets spaningspluton.

Faltkajaken fick inom försvaret militär förrådsbeteckning M5611-701021 och förrådsbenämning KJKANOT 701B. Instruktionsboken har förrådsbeteckning M7786-250090 med förrådsbenämning IBOK KJKANOT 701B. Instruktionsbokens titel är Kustjägarkanot 710B (Aerius II) : M5611-701021 : Instruktionsbok.

I instruktionsboken finns det en referens till en tidigare modell av kustjägarkanoten, benämnd Kustjägarkanot 701, men det har inte gått att hitta några arkivposter för denna – varken i Krigsarkivet eller på FMV:s bibliotek. Skillnaden anges vara att 701B har kraftigare botten- och sidobord samt att sargen är försedd med gångjärn.

I maj 2000 genomförde Marinmuseum en fotodokumentation av kustjägarövningarna, från vilken nedanstående bilder är tagna. Samtliga bilder är licensierade enligt Creative Commons BY-SA.

Komplett bildmaterial från fotodokumentationen finns tillgängligt på Digitalt Museum.